ข้อมูลของอลูมิเนียม สีที่มีจำหน่าย รูปแบบบานอลูมิเนียม อุปกรณ์อลูมิเนียม สมัครตัวแทนจำหน่าย ติดต่อเรา

 
อลูมิเนียมโซนาร์
สีสันแห่งชีวิตแบบฟอร์มใบสมัครตัวแทนจำหน่าย SONAR

Sonar ขอขอบพระคุณท่านผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การพิจารณารวดเร็วยิ่งขึ้น ขอความกรุณาท่านผู้สนใจกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อมูลผู้สมัคร

ชื่อบริษัท / ร้าน*

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *

จังหวัด *

เขต / อำเภอ *

Line ID

Website

Facebook

ประเภทกิจการ

( สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง )

ร้านจำหน่ายปลีก
ร้านจำหน่ายส่ง
ร้านติดตั้ง
ร้านวัสดุก่อสร้าง
อื่นๆ

กรุณาระบุประเภทกิจการ
ขั้นตอน

การเป็นเจ้าของบานอลูมิเนียมคุณภาพ